Biznesa inkubators - kas tas ir? 2019-01-10

Ikvienas valsts ekonomikas attīstības un izaugsmes pamatā ir veiksmīga uzņēmējdarbība, taču, lai to uzsāktu, nepietiek tikai ar interesantu biznesa ideju. Tā veiksmīgi ir jāprot virzīt tirgū, un, lai to panāktu, ir nepieciešamas gan zināšanas, gan arī naudas līdzekļi.

Kas ir biznesa inkubators?

Jebkuram uzņēmējam, kurš uzsāk savas pirmās gaitas biznesa pasaulē, ir nepieciešams atbalsts materiālajā ziņā un nemateriālajā - garīgajā - ziņā. Mūsdienās to sniedz biznesa inkubatori. Biznesa inkubators - tā ir organizācija, kuras galvenais uzdevums ir sekmēt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu attīstību, nodrošinot viņiem nepieciešamo darbības vidi, apmācības, dažādas pieredzes stāstus jeb mentoru atbalstu, grantu līdzfinansējumu, konsultācijas un citus pasākumus par svarīgiem biznesa jautājumiem pilnībā bez maksas.

Latvijā darbojas 15 biznesa inkubatori (1 - radošo industriju inkubators Rīgā, 14 - reģionālie biznesa inkubatori), kas ir izvietoti dažādās Latvijas pilsētās, lai ikvienam valsts iedzīvotājam tiktu nodrošinātu tā piekļuve, - Rīgā, Jelgavā, Bauskā, Kuldīgā, Siguldā, Daugavpilī, Liepājā, Talsos, Madonā, Valmierā, Jēkabpilī, Ogrē, Ventspilī, Jūrmalā un Rēzeknē.

Pirmsinkubācijas periods un inkubācija

Pirmsinkubācija - 6 mēnešus ilgs periods, kas paredz biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrādi, biznesa prasmju un iemaņu apguvi, nodrošinot uzņēmēju ar nepieciešamo darbības vidi un aprīkojumu, kā arī apmācībām un konsultācijām. Pirmsinkubācija ļauj saprast, vai biznesa ideja sabiedrībā būs reāli dzīvostpējīga un konkurētspējīga, par ko iespējams pārliecināties pilnībā bez maksas.

Jebkuras idejas attīstības izpēte prasa naudas līdzekļus - citam mazāk, citam vairāk, bet kaut kādā mērā tomēr prasa, tāpēc pirmsinkubācija būs lielisks finanšu risinājums šādai situācijai. Nevajadzētu aizmirst arī par aizņemšanās iespēju, jo arī tai zināmā mērā ir savi ieguvumi. Šādā situācijā ātrais kredīts nebūs tas labākais risinājums; tā vietā vajadzētu izvēlēties kredītu ar garāku atmaksas termiņu - tas varētu būt patēriņa kredīts vai kredīts uzņēmumam, taču jāatceras, ka kredīts ir un paliek kredīts - dzīve nav iepriekš paredzama, lai arī cik ļoti to reizēm gribētos, un ne vienmēr notiek tā, kā esam plānojuši... Ko darīt tad, ja risks nav attaisnojies un kredīts nav bijis atbildīgs lēmums? Tas ir jautājums, uz kuru grūti atbildēt.

Inkubācija - periods, kas var ilgt līdz 4 gadiem, kamēr uzņēmums sasniedz inkubācijas mērķus, piedāvājot saņemt arī līdzfinansējumu 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamo preču un/vai pakalpojumu iegādei - telpu nomai, dizainam, grāmatvedībai, mārketingam u.c. Tāpat uzņēmējs var saņemt speciālistu (ekspertu) konsultācijas, dažādas apmācības, specifiskus pakalpojumus (idejas testēšanu, prototipēšanu u.tml.).

Inkubācijas periodā ikvienam ir tiesības pretendēt arī uz grantu ar atbalsta intensitāti 50% apmērā (ar 50% līdzfinansējumu), kas ir pieejami no otrā inkubācijas gada.

Vai biznesa inkubatora iespēju izmantošana ir pilnībā bez maksas?

Biznesa inkubatori tiek finansēti saskaņā ar Eiropas Reģionālo attīstības fonda projektu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators", kas paredz sagatavot jaunos uzņēmējus skarbajai biznesa pasaulei bez maksas.

Viss, kas nepieciešams, ir ideja. Ja arī tā šķiet nereāla, ne sevišķi uzrunājoša un grūti realizējama, tad derētu iegaumēt, ka ar biznesa inkubatora komandu ir iespējams viss - vajag tikai gribasspēku un īstos cilvēkus blakus. Tur darbojas eksperti dažādākajās jomās, sākot ar grāmatvežiem, mārketinga speciālistiem un beidzot ar dažādu nozaru ekspertiem.

Reizēm var būt laba, inovatīva un interesanta ideja, bet, ja blakus nav pareizā komanda, tikpat labi tās realizācija var neizdoties nekādā mērā. Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir ne tikai ideja, bet arī zināšanas visdažādākajās jomās un spēja tās pielietot reālajā dzīvē.